SPELA PADEL MED
SKURUP PADELKLUBB

Padel är en sport för alla. Det är en av världens snabbaste sporter och du kan spela padel i alla åldrar. Det är  enkelt att röra sig,  har likheter med många andra racketsporter och är väldigt social eftersom du alltid spelar dubbel. Dessutom innehåller den många finesser, men kräver också en del styrka och fysik.

 

 

SPELA PADEL MED
SKURUP PADELKLUBB

Padel är en sport för alla. Det är en av världens snabbaste sporter och du kan spela padel i alla åldrar. Det är  enkelt att röra sig,  har likheter med många andra racketsporter och är väldigt social eftersom du alltid spelar dubbel. Dessutom innehåller den många finesser, men kräver också en del styrka och fysik.

 

Inbjudan till extra årsmöte med Skurup Padelklubb

Varmt välkommen till extra årsmöte med Skurup Padelklubb. Klubben bildades interimt i oktober 2018, men skall nu etableras med de dokument som skall finnas i en förening. Klubbens första årsmöte hålls den 18 mars klockan 18.00 i Träningsverket.

På agendan;
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av agenda. 5B. Antagande av stadgar för föreningen.
6. (Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.)
7. (Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.)
8. (Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.)
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
11. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.
12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
c) halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid om ett år; c) en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
d) 2 revisorer jämte suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande
f) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud. Denna fråga kan överlåtas att utses av styrelsen

Varmt välkommen att medverka till detta historiska möte.
Efter mötet kommer vi att servera kaffe och macka.
Anmäl till info@skuruppadelklubb.com om du avser delta på mötet senast den 14 mars!
Vid anmälan ange ”Årsmöte” i ämnesraden Interimsstyrelsen Skurup Padelklubb

Vill du också prova?

Välkommen till nya padelklubben för alla i Skurup med omnejd. Vi erbjuder alla, barn, ungdomar, seniorer och veteraner en möjlighet att träna, spela panel, utveckla sitt spel och träffa nya vänner.
Hos oss får du kvalificerad träning med hjälp av våra duktiga tränare, du får spela panel på din nivå. Vi erbjuder introduktionskurser, fortsättningskurser och en möjlighet att testa på våra olika tävlingar. Vi har en varierad tävlingsverksamhet med både interna och externa tävlingar, samt andra klubbaktiviteter som medlemskvällar, After Work och Americano padel.

Kom till Skurup padelklubb om du vill spela padel.

Padelträning

Är du också sugen på att spela och träna padel? Kom till oss Skurup Padelklubb, vi har vår hemmabana på nybyggda Skurup Padelcenter. Det är en modern anläggning som invigdes hösten 2018, den innehåller  åtta banor, varav en är centercourt, moderna omklädningsrum och plats att ta en fika före efter eller träningen.

Tävla i padel

Skurup Padeklubb erbjuder tävlingar för våra medlemmar.
Här är kalendariet för 2019: Söndagsstege – i februari.
Klubbmästerskap – i mars 

Klubben

Vi erbjuder padel för ungdomar, seniorer, veteraner och även för barn. Vi har olika träningsgrupper, både efter nivå och ålder. Du kan spela tillsammans med dina vänner eller hitta nya i vår förening. Skurup Padelklubb bildades under vintern 2019, sedan en ny padelhall invigts i Skurup den 1 september 2018. 

Bli medlem

Sedan 2018 har intresset för att spela padel i Skåne ökat och hos oss får du möjligheten att utveckla ditt spel, vara en del av en gemenskap och träna tillsammans med andra som håller samma nivå. Vill du börja spela padel? Då vänder du dig till oss.

Om padel

Sporten introducerades 1974 när Alfonso de Hohenlohe Enrique Corcuera reste till Mexiko och introducerades för en sport som hans vän hade skapar. Den spelades på en bana med två tremeters väggar vända mot varandra, ett nät över mitten och trådvägg längs sidorna. Det spelades med trä paddlar och fick namnet Padel.. 

Så funkar en Skurup Padel League Stege

Du kan spela matcher med andra spelare på motionsnivå. Ett kul och utmanande sätt att utveckla ditt padelspel.

Telefon

0703668636

Adress

Lilla Fabriksgatan 1, 27430 Skurup